For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser på Dyrekataloget.dk

Det er en betingelse for alle brugere på dyrekataloget.dk, der opretter annoncer, at de har læst og accepteret Vilkår og Betingelser.

Brugerens markering af feltet “Jeg accepterer Vilkår og Betingelser” under oprettelse af konto, skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og dyrekataloget.dk, hvorefter dyrekataloget og du er bundet af vilkårene.

Regler for annoncering

Når du opretter en annonce på dyrekataloget.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Der må således ikke optræde forkerte eller vildledende oplysninger i annonceringen. Dyrekataloget.dk forbeholder sig ret til at rette eller slette annoncer med forkert eller vildledende indhold.

Ved oprettelse af annoncer påhviler ansvaret for udformning af annoncen dig. Dyrekataloget.dk påtager sig intet ansvar for indholdet af annoncen, herunder stavefejl eller forkerte oplysninger i annoncen m.m.

Dyrekataloget.dk forbeholder sig dog ret til at redigere i eller fjerne annoncen, såfremt den er i strid med vores retningslinjer for annoncering eller lovgivningen i almindelighed.

Det er ikke tilladt at oprette annoncer med dyr og tilbehør til dyr, der er ulovlige i henhold til dansk lovgivning.

Det er ikke tilladt at oprette annoncer med dyr, der ikke er gamle nok til at blive taget fra moderen.

Dyrekataloget.dk forbeholder sig desuden retten til at bruge og redigere i billeder uploadet til siden til markedsføring, annoncering og redaktionelt øjemed.

Kontakt med andre brugere

Ved enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:

  • opfordre til ulovligheder
  • bringe racistiske kommentarer
  • bringe trusler om vold
  • bringe pornografisk materiale
  • chikane
  • bringe ærekrænkelser (injurier), uretmæssige beskyldninger m.v.

Dyrekataloget kan uden varsel fjerne eller ændre alle oplysninger, der bryder med disse regler.

Ansvarsfraskrivelse

Dyrekataloget.dk formidler kontakten mellem sælger og køber og er ikke part i selve salget af et dyr/produkt. Dyrekataloget.dk er et annoncemedie, som udelukkende stiller annoncepladser til rådighed for brugerne og er derfor ikke en part i handler mellem brugere.

Dyrekataloget.dk yder ingen former for garanti eller forsikring i forbindelse med salg/køb. Det er sælger/købers ansvar at produktet/dyret lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos sælger foregår i henhold til aftale med sælger/køber.

Dyrekataloget.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse af de tjenesteydelser dyrekataloget.dk stiller til rådighed.

Top